A non-invazív prenatális tesztelés (NIPT) korlátai

Szerkezeti kromoszóma-rendellenességek, mozaik esetek és polyploidia, lepényre lokalizálódó mozaikosság, magzati és anyai mozaikosság, az egyik magzat korai elhalása („vanishing twin”) és anyai nemi kromoszóma-rendellenességek esetén

A vizsgálati eljárás jellegéből adódóan a non-invazív prenatális tesztelésnek vannak bizonyos korlátai, ezért fontos tájékoztatni a pácienseket az alább felsorolt korlátokról:

Szerkezeti kromoszóma-rendellenességek, mozaik esetek és polyploidia

Jelenleg a PrenaTest®-el nem lehet vizsgálni a kromoszómák szerkezeti eltéréseit, a mozaikosságot és a polyploidiát. Ezen kívül, a teszt jelenleg nem vizsgálja a 21-es, 18-as, 13-as testi kromoszómákon, illetve az X és az Y kromoszómákon kívüli kromoszómákat és az egyéb genetikai betegségeket.

Lepényre lokalizálódó mozaikosság, magzatra lokalizálódó mozaikosság

A PrenaTest® során vizsgált „magzati eredetű” szabad DNS döntően a lepény cytotrophoblast sejtjeinek apoptosisa (programozott elhalás) és necrosisa kapcsán kerül az anyai véráramba. Az invazív beavatkozások közül a chorionboholy-mintavétel (CVS) során nyert minta szintén a trophoblastsejteket vizsgálja, azaz, a NIPT-el elérhető diagnosztikus biztonság a CVS direkt preperálása után elérhető diagnosztikus biztonság szintjét éri el. Mindebből következően a PrenaTest® sem minden esetben reprezentálja a magzatot, és a lepényre lokalizálódó mozaikosság (a „fals pozitív” esetek egy részét okozhatja), illetve a magzatra lokalizálódó – igen ritka – mozaikosság (a”fals negatív”esetek egy részét okozhatja) nem minden esetben ismerhető fel a teszttel.

Az egyik magzat korai elhalása („vanishing twin”)

Ikerfogantatás esetén, ha az egyik embryo/petezsák elhal/felszívódik, a cytotrophoblast sejtekből az anyai keringésbe kerülő szabad DNS befolyásolhatja a PrenaTest® eredményét. Az teszt eredménye gyakran pozitív, mivel a magzati elhalás oka az esetek jelentős részében kromoszóma-rendellenesség. Ugyanakkor ez adott esetben nem a továbbfejlődő magzatot reprezentálja („álpozitív eredmény”).

Anyai mozaikosság

Egy anyai mozaikosság pozitív PrenaTest® eredményhez vezethet, mert az anya vérében többségben lévő anyai szabad DNS befolyásolja a vizsgálatot. Ilyenkor nem a magzatot reprezentálja a teszt eredménye. Az anyai mozaikosság elsősorban a nemi kromoszómákat érinti, így például Turner-szindrómára pozitív PrenaTest® hátterében anyai 45X/46,XX mozaikosság állhat.

Anyai genetikai betegségek

A DNS kópiaszám változásai (CNV-copy number variants), valamint egyéb ritka anyai genetikai módosulások a vizsgált genetikai régióban nagyon ritkán pozitívvá tehetik a vizsgálat eredményét, anélkül, hogy a magzat érintett lenne (fals pozitív eredmény).

Az anyánál 22q11.2 microdeletio áll fenn

Elképzelhető, hogy – eddig ismeretlenül- az anyánál 22q11.2 microdeletio van jelen, a társuló DiGeorge szindróma enyhébb változatával. Ebben az esetben a PrenaTest® eredménye diszkordáns (fals pozitív) lehet, azaz nem a magzati eltérésre utal.

A microdeletio nagysága

Az érintett páciensek kb. 85 százalékánál a microdeletio egy 2,5 MB nagyságú DNS szakaszt érint a 22-es kromoszóma q11.2 régiójában. Ezt a szakaszt vizsgálja a PrenaTest®. Az érintett személyek néhány százalékánál viszont a törlődött (deletion átesett) régió ennél sokkal kisebb, vagy akár pontszerű (egy bázist érintő) ezért a vizsgálat ennek kimutatására képtelen lehet. Ezen esetekben az eredmény szintén diszkordáns (fals negatív) lehet, azaz nem ismeri fel a magzat betegségét.

Anyai nemi kromoszóma-rendellenességek

Fennálló anyai nemi kromoszóma-rendellenesség (ismert vagy nem ismert), mint például a Tripla-X szindróma, kóros PrenaTest® eredményhez vezethet. A vizsgálat eredménye ilyen esetekben nem a magzatot reprezentálja. Például, ha a PrenaTest® eredménye 47,XXY eredményt ad (Klinefelter-szindróma), az extra X-kromoszómát jelző szabad DNS többlet nem feltétlenül származik a magzati szabad DNS-ből, jelezhet anyai X-kromoszóma többletet is. Ilyen esetekben tanácsos az anya karyotypizálása.

A PrenaTest® pozitív prediktív értékéről

A LifeCodexx AG tevékenysége a legmodernebb tudományos és technikai színvonalon áll. Ezzel együtt a LifeCodexx AG fontosnak tartja megjegyezni, hogy sem a non-invazív prenatalis teszteléstől általában, sem a PrenaTest®-től konkrétan, nem várható el tartósan a 100%-os találati biztonság a klinikai használat során. Vannak ugyanis olyan rizikófaktorok, melyeket nem lehet teljes mértékben kiküszöbölni a legprecízebb genetikai analízis mellett sem. Mindamellett a LifeCodexx minden biztonsági intézkedést megtesz az ilyen kockázati tényezők, esetleges hibalehetőségek elkerülése érdekében.

 

 

>>Fetoplacentális diszkrepancia

top